Soustředění 2018 -- Sportovní gymnastika mužů --Vedoucí soustředění Michaela Svobodová

Ptejte se na tréninku, jak bude letošní soustředění probíhat  • Vzkazník  • Ke stažení  • Zmocnění 2018 a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách


  • Předběžné pokyny


  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 2018
  • .

  • Bezinfekčnost 2018

  • Takto probíhala soustředění oddílu v předchozích letech
    2014 2015 2016 2017