Soustředění Sportovní Gymnastika Spartak SÚ


Dokumenty ke stažení


Přihláška na soustředění

    Přihláška

Poslední informace před odjezdem

    Informace před odjezdem

Bude k dispozici v červenci


Před odjezdem, je nutné odevzdat někeré dokumenty. Zde budou v červnu k dispozici


Prohlášení o bezinfekčnosti

    Prohlášení o bezinfekčnosti

Pohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte

    Zdravotní způsobilost

Souhlas rodičů s ošetřením dětí

    Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách