Soustředění Sportovní Gymnastika Spartak SÚ


Dokumenty ke stažení


Poslední informace před odjezdem

  1. Informace před odjezdem

Před odjezdem, je nutné odevzdat někeré dokumenty. Zde jsou k dispoazici

Prohlášení o bezinfekčnosti

  1. Prohlášení o bezinfekčnosti

Pohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte

  1. Zdravotní způsobilost

Souhlas rodičů s ošetřením dětí

  1. Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách