Dobrý den. teď je právě . To je čas k napsání vzkazu pro nás.

Sobota


Prší a prší. To nám ale nevadí. Radostně jsme se vrhli do cvičení. Pochutnali si na gulášku. Přečetli si první vzkazy a ukrojili první den z našeho soustředění.


Zprávy a vzkazy