Titulní proužek

Spartak SUNejbližší akce

Stránky nejsou aktualizovány od 31.12. 2018MUŽI

Stránky nejsou aktualizovány od 31.12. 2018
ŽENY

Stránky nejsou aktualizovány od 31.12. 2018

MIMO SERVER

Gymnastika SU na Facebooku


Gymnastika děvčat na youtube

Gymnastika chlapců na youtube
Stránky ČGF

Stránky ČUS

Táborský deník


Pěkné fotografi

Spartak SÚ

AŠSK Tábor


Úvodní stránka Spartak SU gymnastika

Sportovní gymnastika

Stránky nejsou aktualizovány od 31.3. 2018


Sportovní gymnastika v Sezimově Ústí se začala organizačně rozvíjet ve druhé polovině roku 1950. Do té doby se cvičilo v Sokole v Sezimově Ústí, který byl založen v našem městě v roce 1946.
 Postupem doby se v Sokole omezovalo cvičení na nářadí a začalo jen všeobecné cvičení. Tím se nářaďovcům znemožňovalo zdokonalovat se ve cvičení na nářadí, přestože tu byla řada velice dobrých cvičenců i bývalých závodníků - nářaďovců.
   Pro stálé omezování nářaďového tělocviku v normálních hodinách tělocviku, byl ustanoven oddíl sportovní gymnastiky, který měl svá pravidelná cvičení od 1. září 1950 v průmyslové škole, v jediné to tělocvičně v Sezimově Ústí. V roce 1951 po dostavení nové jedenáctileté národní školy se převedlo cvičení oddílu sportovní gymnastiky do tělocvičny této školy, kde začal pravidelný trénink pod vedením trenérů: Josefa Půlpána (vedoucí oddílu), Antonína Čekala (vedoucí dorostu), Jindry Cupáka (vedoucí mužů), Augustína Valoucha (vedoucí žáků), Boženy Půlpánové (vedoucí ženských složek). Oddíl měl v té době 70 členů.
   Pro reorganizaci tělovýchovy se cvičení žáků a žákyň převedlo na školy do sokolských družin a tím se náš oddíl nemohl intenzivně starat o řádnou výchovu a trénink našeho gymnastického žactva. Někteří přihlášení starší členové oddílu se vrátili do všeobecných cvičebních hodin Sokola. Pravidelný trénink oddílu se konal již jen dvakrát v týdnu pro naprostý nedostatek volných hodin v tělocvičně a tím byla snížena naše práce s mládeží na minimum.
   Po další reorganizaci , tentokrát v závodě Kovosvit a tělocvičného hnutí, v organizaci ČSO poněkud tělocvičný ruch upadl. Oddíl sportovní gymnastiky závodní jednoty Sokol v Táboře úplně zanikl a tak v táborském okrese byl v činnosti jen oddíl SG Sokol Kovosvit v Sezimově Ústí s 27 členy oddílu. Přes velice ztížené podmínky si vedl oddíl celkem dobře a zúčastňoval se všech tělocvičných akademií a veřejných cvičení pořádaných naší tělocvičnou jednotou a táborským okresem.
   V roce 1954 dostal náš oddíl nový název,

"Tělovýchovná jednota Spartak Sezimovo Ústí".

   Od té doby se stav členů v našem oddíle stále zvyšoval, v roce 1962 měla naše jednota dokonce 229 členů.
   Sezimoústecké gymnastky a gymnasté se od založení oddílu zúčastňují závodů v našem kraji, mimo něj i v zahraničí a jsou velice úspěšní. V roce 1965 získali naši závodníci 10 titulů krajských přeborníků, 20 titulů okresních přeborníků, 21 titulů přeborníků TJ Spartak Sezimovo Ústí a 1 titul ČSSR přeborníka odborných učilišť . Hlavní zásluhu na úspěšnosti našeho oddílu měli především trenéři jako např. Karel Havlík, Marie Tupá, Anděla Ederová, Eva Satorová - Rajková, Zdena Valouchová - Kašíková, Slávka Čekalová - Tupá, Dalibor Špaček, Vladimír Kollmann. Většina začala v oddíle jako mladí gymnasté a některé z nich můžete potkat ještě dnes v naší tělocvičně mezi ostatními dobrovolnými trenéry.
 

A takhle nějak to bylo

 

 [ Nahoru | Domů |Kontakty | Plánované akce | Členove oddílu | Zprávy | Soustředění ]