Historie školy

Historie Základní škola Husova 1570 je součástí vzdělávacího systému škol na Maredově vrchu. Postupné budování tohoto komplexu ve 20. a 30. letech vytvořilo předpoklady pro budoucí úspěšný rozvoj moderních forem vzdělání.

Škola na Maredově vrchu

Město Tábor investovalo 5 miliónů československých korun proto, aby v roce 1933 byla slavnostně zahájena výuka na Obecné a měšťanské škole na Maredově vrchu, která se od počátku hlásila k Masarykovým ideálům. V úspěšné tradici moderního pojetí vzdělání a v souladu s potřebami společnosti byla v první školní budově v roce 1964 zahájena výuka dle osnov škol s rozšířenou výukou jazyků. V lednu roku 2005 byl celý komplex 3.základní školy Tábor a 4. základní školy Tábor spojen do jednoho celku . Během své dlouholeté tradice si škola vybudovala významné a osobité postavení v historii školství táborského regionu. I dnes pokračuje v této koncepci.

Na naší škole nadále trvá výuka 4 světových jazyků – anglického, francouzského, německého i ruského. V 1. a 2. třídě je cizí jazyk vyučován jako nepovinný. Od třetí třídy se stává pro zájemce povinným předmětem. Od 6. ročníku je vybírána výuka 2. povinného jazyka v rozsahu 3 hodin týdně.

Žáci mají přístup do dvou počítačových učeben,speciálních učeben fyziky a chemie. Během výuky se žáci průběžně účastní soutěží nejen v okresních, regionálních, ale i celostátních soutěžích. Zároveň mají možnost návštěvy Velké Británie, Německa a Rakouska, aby získali praktické jazykové zkušenosti.Tradicí se již staly pravidelné květnové poznávací zájezdy do Itálie spojené s několikadenním pobytem u moře. Škola má akreditaci Informačního centra a školicího střediska MŠMT. Při škole pracuje školní sportovní oddíl SK Mareďák založený učiteli TV.

Zveme srdečně všechny rodiče žáků, kteří mají zájem o studium na naší škole, aby se přišli osobně informovat do 1. budovy v Husově ulici, případně se kontaktovali na telefonnním čísle 381 200 401. Rádi Vás seznámíme při osobní návštěvě s naší školou

Jaroslav Novák (22.9.2008 12:51)